วิธีคำนวนค่าจ้างด้วยตัวเอง

วิธีคำนวนค่าจ้างด้วยตัวเอง 
1. สถานประกอบการทั่วไปสว่นใหญ่จะจ่ายค่าแรงแก่พนักงานเป็นแบบ.เงินสด.โดยตรง.จ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด.หรือจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด.
2. ทางรัฐบาลเกาหลีได้กำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำของการว่าจ้างงาน.
แยกเป็น
ปี 2011
ปี 2012
จ่าย
4,320วอน
4,580วอน
วัน(8ช.ม)
34,560วอน
36,640วอน
ค่าแรงต่อ1เดือน
ทำงาน40ช.ม
902,880วอน
957,220วอน
ทำงาน44 ช.ม
976,320วอน
1,035,080วอน
ล่วงเวลา,เข้ากะทำงานช่วงวันหยุด
จ่ายเพิ่ม(50%)
2,160วอน
(25% 1,080วอน)
2,290วอน
(25% 1,145วอน)
3.เมื่อสถานประกอบการจะทำการยกเลิกการว่าจ้างพนักงานสถานประกอบการจะต้องมีการคิดแบบสมเหตุสมผลและสถานประกอบการจะต้องบอกแก่พนักงานก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย30วันหากไม่มีการบอกก่อนล่วงหน้าสถานประกอบการนั้นๆจะต้องจ่ายค่าปลดพนักงานออกก่อนการสิ้นสุดการว่าจ้างเท่ากับค่าจ้าง1เดือน
4.หากมีการค้างจ่ายค่าแรงแรงงานควรร้องขอไปสถานที่ประกอบการเพื่อขอให้จ่ายค่าแรงหากยังไม่ยอมจ่ายค่าแรงแรงงานควรดำเนินเรื่องฟ้องร้องไปยังกระทรวงแรงงานเขตก่อนครบกำหนด3ปี(อายุการฟ้องร้องค้างจ่ายค่าแรงหรืออื่นๆภายใน3ปีเท่านั้น)
5.กรณีสถานประกอบการเพิ่มเวลาการทำงาน(22:00.น ถึง 06:00.น)หากทำงานในวันหยุดสถานประกอบการต้องจ่ายค่าแรงเพิ่ม50%
เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนกรฎาคมพ.ศ2011เป็นต้นไปสถานประกอบการที่มีพนักงาน5คนขึ้นไปถึง20คนใช้กำหนดเวลาในการประกอบการ40ช.มต่อสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่เดือนกรฎาคมพ.ศ 2008สถานประกอบการที่มีพนักงาน20คนขึ้นกำหนดเวลาในการประกอบการ40ช.มต่อสัปดาห์ไว้แล้ว
3ปีแรกค่าล่วงเวลา1สัปดาห์ใน4ช.มแรกของการทำล่วงเวลาจะต้องจ่าย25%หลังจากนั้นต้องจ่าย50%.
7. เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมพ.ศ2010เป็นต้นไปในสถานประกอบการที่มีพนักงาน4คนลงมามีสิทธิได้รับเงินแทจิกึม
ดังนั้นหากแรงงานเริ่มประกอบการตั้งแต่งวันที่1เดือนธันวาคมพ.ศ2010ถึงวันที่30เดือนพฤศจิกายนพ.ศ2011มีสิทธิได้รับเงินแทจิกึม.
การจ่ายเงินแทจิกึมเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมพ.ศ2010ถึงวันที่31เดือนธันวาคมพ.ศ2012จ่าย50%เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมกราคม
พ.ศ2013เป็นต้นไปมีสิทธิได้รับเงินแทจิกึม100%
วิธีคำนวนค่าจ้างด้วยตัวเอง

<ตัวอย่างวิธีการคิดค่าแรง>
การคิดค่าแรงหากพนักงาน ประกอบการ เวลา 9:00~23:00 น รวมยอด 13 ช.ม
หักเวลาพักเที่ยงและเวลาทานอาหารเย็นออก2ช.ม จ่าย4,580 วอน
 กฏหมายกำหนดมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำ : 8 ช.ม ×4,580วอน =36,640วอน
 หากทำงานล่วงเวลา: 5ช.ม(13ช.ม-8ช.ม)×4,580=22,900
 หากทำงานล่วงเวลาค่าล่วงเวลา : 5ช.ม×4,580วอน×0.5(50%)=11,450วอน
 หากทำงานล่วงเวลาเข้ากะกลางคืนล่วงเวลา : 1ช.ม(22:00~23:00)×4,580วอน×0.5(50%)=2,290วอน
รวมค่าแรง1วัน+++=73,280วอน
 หากทำงานในวันหยุดต้องจ่ายเพิ่ม50%.
1.   การคำนวนค่าจ้างของพนักงานทำงาน40 ช.มจะต้องได้รับค่าแรงมาตรฐานขั้นต่ำ1เดือน
ภายใน1สัปดาห์หากขาดงานหรือทำล่วงเวลา 50ช.ม(เข้ากะกลางคืนรวม 10ช.ม)วันหยุดทำงาน 4ช.ม
 กฏหมายกำหนดมาตรฐานค่าแรง: 4,580วอน×209ช.ม=957,220วอน
 หากทำงานล่วงเวลาค่าล่วงเวลา: 50ช.ม×4,580วอน=229,000วอน
 หากทำงานล่วงเวลาค่าล่วงเวลา: 50ช.ม×4,580วอน×0.5(50%)=114,500วอน
 หากทำงานล่วงเวลาเข้ากะกลางคืนล่วงเวลา: 10ช.ม×4,580วอน×0.5(50%)=22,900วอน
 หากทำงานในวันหยุดค่าแรง+ค่าล่วงเวลา : (4ช.ม×4,580วอน)+(4ช.ม×4,580วอน×0.5(50%)
=27,480วอน
 หักค่าขาดงาน : 4,580วอน×8ช.ม×2วัน(ขาดงาน1วัน+เบี้ยเลี้ยง1วัน)=73,280วอน
1 เดือนรวมยอดค่าแรง++++-=1,277,820วอน
 หากภายใน1สัปดาห์ขาดงาน1ครั้งขึ้นไปไม่สามารถได้รับเบี้ยเลี้ยงและรับค่าแรงใน1วันคือรับเพิ่มไม่ได้.
ข้อควรระมัดระวังในการโยกย้ายสถานประกอบการ!
1.สาเหตุ การโดนโยกย้ายสถานประกอบการ
กรณีหากแรงงานชาวต่างชาติไม่ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่มอบหมายให้ทางสถานประกอบการมีสิทธิยกเลิกสัญญาการว่าจ้างงานได้
กรณีอันเกิดจากสถานประกอบการกำลังลำบากเหตุผลอันจำเป็นเช่น ปิดกิจการ.ล้มระลาย.หรือเหตุผลที่เพียงพออื่นๆ
กรณีสถานประกอบการไม่ทำตามสัญญาว่าจ้างที่กำหนดไว้.ค้างจ่ายค่าแรง.ทำร้ายร่างกาย.ลวนลาม.หรือทำผิดกฏหมายแรงงานที่กำหนดไว้
กรณีที่สถานประกอบการลำบากให้พนักงานไปทำงานที่สถานประกอบการอื่น,ด้านศาสนาวัฒนธรรม.การได้รับบาดแผลเป็นต้น
การโยกย้ายสถานประกอบการหากเป็นเหตุผลของสถานประกอบการจะไม่นับรวมในการโยกย้ายสถานประกอบการในครั้งนั้น.
2. กรณีเหตุผล โยกย้ายสถานประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานจะเปลี่ยนได้ตามที่ระบุไว้เท่านั้นเช่นงานอุตสาหกรรมและไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นระบบงานอื่น.
.กรณีในการโดนส่งกลับประเทศ
กรณีภายใน1เดือนหากไม่ไปแจ้งการโยกย้ายหรือขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานแรงจัดหางาน
กรณีหลังจากขึ้นทะเบียนหาสถานประกอบการใหม่ภายใน3เดือนหากหาสถานประกอบการใหม่ไม่ได้
กรณีไม่ได้รับอนุญาติหรือเซ็นยินยอมอนุมัติในการลาออกจากสถานประกอบการนั้นๆ
กรณีภายใน5วันพนักงานไม่ยอมทำงาน
กรณีโยกย้ายสถานประกอบการเกิน3ครั้ง
การหาสถานประกอบการใหม่จะต้องติดต่อโดยตรงกับสำนักแรงงานจัดหางานเท่านั้น.
3.การทำสัญญาว่าจ้างใหม่
หากแรงงานจะสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างก่อน1เดือนหรือ30วันสถานประกอบการจะต้องดำเนินเรื่องเตรียมขอต่ออายุการทำงานให้ก่อน7วัน
ยกตัวอย่างเช่นอายุการทำงานสิ้นสุดวันที่22เดือน11พ.ศ2012ก่อนสิ้นสัญญา1เดือนคือวันที่22เดือน10
ระห่วงสถานประกอบการและพนักงานต้องทำการเซ็นสัญญาการว่าจ้างและทำการต่ออายุครั้งต่อไปก่อน1เดือนคือวันที่23เดือน10ถึงวันที่14เดือน11พศ2012และต้องขอดำเนินแจ้งเรื่องที่สำนักแรงงานจัดหางาน


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr