เทคนิคสอบ

นี่เป็นตัวอย่างข้อสอบการอ่าน  ตั้งแต่ข้อที่ 1-200 ให้จำเอานะครับ

1.หาความหมายรูปภาพว่าตรงกับภาษาเกาหลีข้อใหน 
2.จำให้ได้ครับ (อย่าลืมว่าข้อละ 4 คะแนนนะครับ ) ถ้าท่านพลาดตรงนี้น่าเสียดายมาก เพราะว่านี่คือส่วนที่ง่ายที่สุดสำหรับข้อสอบทั้งหมด
3.เปิดอ่านตอนเช้า และก่อนเข้านอน  (เพราะเวลานี้จะทำให้จำได้ง่ายที่สุดครับ )
4.พยายามเห็นสิ่งของรอบๆตัวเป็นข้อสอบนะครับ เช่น มองเห็นกระเป๋า ภาษาเกาหลีจะต้องอ่านว่าอย่างไร
5.อ่านบ่อยๆๆๆๆๆ เดี๋ยวก็จำได้เองครับ
ุุ6.ไม่ต้องเครียสครับ  เพราะถ้าเครียสจะทำให้จำไม่ได้


ตัวอย่าง...ข้อสอบเกาหลีแบบใหม่
ตัวอย่าง...ข้อสอบเกาหลีแบบเก่า