Photo

รวมรูปภาพการมาทำงานเกาหลี โดย konthai 122

ขั้นตอนแรกของการผ่านเข้าประเทศเกาหลี คือทุกคนต้องผ่าน ตม. ครับ  อาจจะถามว่าเดินทางมาพร้อมกันผ่านหมดทุกคนใหม  ไม่ทุกคนครับ บางคนไม่ผ่านก็มี เพราะว่าอาจจะเคยมาทำอะไรผิดไว้เขาเลยไม่ให้เข้าประเทศครับ และก็ต้องเดินทางกลับประเทศไทย น่าเสียดาย....คนที่ผ่านแล้วก็ต้องไปล่าฝันกันต่อไป.......

เดินเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ( ตม.)


ตรงนี้แหละครับ..ที่สำคัญว่าคุณจะได้เข้าเกาหลีหรือเปล่า
นี่แหละครับ.....ด่าน ตม.ประเทศเกาหลี
เมื่อผ่าน ตม. เข้ามาแล้วก็จะมารับกระเป๋าสัมภาระที่นี่แหละครับ ค่อยเดินทางไปด่านต่อไป

สถานที่รับกระเป๋าสัมภาระสนามบินอินชอนประเทศเกาหลี


 จากที่เหนื่อยจาการนั่งเครื่องบินก็มานั่งพักผ่อน
นั่งรอเจ้าหน้าที่มารับไปที่ศูนย์ฝึกอบรมครับ


ร้านกาแฟ
นั่งรอเจ้าหน้าที่มารับก็กินกาแฟรอ

มารับแล้วก็เดินทางกันต่อ

ขึ้นรถไปที่ศูนย์ฝึกอบรมครับ ประมาณ 2 ชั่วโมง


บรรยากศรอบ ๆ สนามบินอินชอน
 เส้นทางสู่ศูนย์ฝึกอบรม


สนามบินอินชอนอยู่กลางทะเลนะครับ
เราจะเดินทางสู่ตัวเมืองแล้วครับ


นี่เป็นสะพานที่สร้างสู่สนามบินอินชิน
 นี่เป็นตอนที่น้ำทะเลลดลงพอดีครับ..มองเห็นโคลนเลย


ใกล้จะเข้าตัวเมืองแล้ว
 เรือที่อยู่ในทะเลครับ


เดินทางมาถึงแล้ว
ถึงศูนย์ฝึกอบรมแล้ว..ก็วางกระเปฺ๋าไว้


รถทัว์ที่นำเรามาครับ
ถึงแล้วครับ


หลังจากที่นั่งรถ 2 ชม. ตอนนี้ถาถึงแล้วศูนย์ฝึกอบรม
 นั่งพักผ่อน


เดินไปทานข้าวที่ห้องอาหาร
 เหนื่อยกันทุกๆๆคน


ศูนย์ฝึกอบรมสร้างอยู่บนภูเขานะครับ
อีกมุมหนึ่ง.....


นี่หละครับ.....บนภูเขา
 พักผ่อน


เดินมาตรวจร่างกาย, เปิดบัญชีธนาคาร
 นั่งรอเพื่อนตรวจร่างกาย


เมื่อตรวจเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
 นี่....เดินขึ้นเขานะครับ


บรรยากาศบนห้องพัก
ห้องพักจะแยกชาย-หญิง และ แยกประเทศ


บรรยากาศห้องอบรมครับ

ห้องอบรม

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
By : konthai122