วิธีแจ้งรับเงินภาษีกุกมินหยอนกึมที่สนามบิน

การแจ้งขอรับเงินกุกมินหยอนก่อนเดินทางกลับรับที่สนามบิน

วิธีแจ้งรับเงินภาษีกุกมินหยอนกึมที่สนามบิน

 สำหรับแรงงานท่านที่ครบการสิ้นสัญญาว่าจ้างงานหรือท่านที่จำเป็นที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาแรงงานสามารถขอแจ้งรับ
เงินภาษีกุกมินหยอนกึมได้ในวันที่เดินทางออกนอกประเทศเกาหลีสู่ภูมิลำเนาตน เอกสารในการของแจ้งรับมีดังต่อไปนี้
1 แรงงานผู้ที่จะเดินทางออกต้องจองตั๋วเครื่องบินและต้องแจ้งก่อนเดินทางออกภายใน1เดือน
2เอกสารมีหนังสือเดิน.บัตรต่างด้าว.เอกสารแจ้งในการเดินทางออก(เอกสารตัวนี้ออกให้ที่โกยงจีวอนเซ็นเตอร์โดยนำตั๋ว
เครื่องใบไปด้วยเจ้าหน้าจึงจะออกให้ไ접수증 ,여권 ,외국인등민록증출국예정서,태국 송금통장 )กรอกเอกสารในการขอรับเงินภาษีและกรอกเอกสารร้องขอในการขอรับที่สนามบิน
กรณีที่ไม่อาจรับได้(หากทางบริษัทไม่ได้แจ้งที่โกยงจีวอนเซ็นเตอร์ว่าแรงงานจะเดินทางกลับภูมิลำเนาแรงงานผู้
นั้นไม่อาจได้รับและหากนายจ้างไม่จ่ายภาษีเดือนสุดท้ายหากจ่ายก็ไม่มีสิทธิรับ)(ที่ต้องการรับควรบอกให้นายจ้างแจ้งใน
การเดินทางกลับก่อนภายใน1เดือนพร้อมทั้งส่งภาษีเดือนสุดท้ายด้วย
นำเอกสารเหล่าไปขอแจ้งรับที่บริษัทกุกมินหยอนกึมที่สำนักงานเขตที่แรงงานอาศัยอยู่
สำหรับผู้ต้องการรับที่สนามบินในวันที่เดินทางออกให้เดินไปที่สนามบินก่อนเดินออก3-4ชั่วโมงเพื่อเวลาในการทำเรื่องขอรับเงินเหล่านี้ สำนักงานบริษัทกุกมินหยอนกึมที่สนามบินอินชอนตั้งอยู่ที่ชั้น1ผู้โดยสารเทอร์มินัลขาเข้าประตูที่2 วันและเวลาในการแจ้งรับเวลาตั้งแต่ 9.00~17.00นาฬิกา
เมื่อท่านยื่นเอกสารขอรับเงินภาษีจำนวนนี้แล้วทางสำนักงานบริษัทกุกมินหยอนกึมจะต้องออกสารในการขอแลกเปลี่ยนรับเงินภาษีที่ธนาคารชินฮันภายในสนามอินชอนก่อนเดินทางออก(ต้องทำการประทับการตรวจตราออกแล้วนำเอกสารฉบับนี้ไปยื่นขอรับที่ธนาคารชินฮันภายในด้านในทางออกหากท่านไม่เดินทางออกไปไม่สามารถได้รับ)
 วันและเวลาที่ไม่อาจรับได้คือ วันหยุดราชการ และหลังเวลาหมดทำการไม่มีสิทธิรับ
ที่อยู่ทางสำนักงานบริษัทกุกมินหยอนกึมที่สนามบินอินชอน
인천광역시 중구 운서동 2851 인천 제공항여객터미널 1
입국장 2번 출구 เบอร์โทรสอบถามที่สำนักงานอินชอน 032-743-5005-6 เบอร์รับปรึกษา ทั่วไป 1355
ธนาคารชินฮันด้านในขาออกสนามอินชอนทำการถึง22.00นาฬิกาหากผู้ใดที่เดินทางออกโดยไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ผู้นั้น ไม่สามารถรับได้หากท่านแจ้งเรื่องแล้วเดินเรื่องรับที่สนามบินไม่ทันเงินจำนวนนั้นจะทำการโอนเข้าสมุดบัญชีธนาคารของท่านที่ประเทศของท่านตามวันและเวลาที่ทางบริษัทกุกมินหยอนกึมกำหนดการโอนให้ในเดือนต่อไปหลังจากเดินทางออกไป1เดือน
สิ่งที่สำคัญคือบางครั้งอาจมีการผิดพลาดในเรื่องสมุดบัญชีธนาคารท่านไม่ควรเปลี่ยนเบอร์โทรศัทพ์ที่ท่านกรอกไว้ในเอกสารยื่นคำร้องหากเจ้าหน้าที่ติดท่านไม่ได้การโอนส่งเงินให้ท่านอาจจะเป็นการร่าซ้าฉนั้นควรแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้แน่นอนหากท่านใดสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศนูย์ชว่ยเหลือแรงงานต่างชาติเขตอืยจองบู 031-838-9111 ภาษาไทยกดหมายเลข 2

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr