เหตุผลการย้ายงาน...ที่ไม่ใช่ความผิดของแรงงาน

เหตุผลการย้ายงาน...ที่ไม่ใช่ความผิดของแรงงาน

ประกาศกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับที่ 2017-73

ประกาศ...แก้ไขข้อบังคับใช้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

ประกาศ...แก้ไขข้อบังคับใช้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)

ประชาสัมพันธ์ประกาศแก้ไขข้อบังคับใช้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

 กฎกระทรวงยุติธรรมฉบับที่ 912
ประกาศแก้ไขข้อบังคับใช้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อัพเดท...ค่าแรงขั้นต่ำ (เกาหลีใต้) ปี 2019

ค่าแรงขั้นต่ำ(เกาหลีใต้) ปี 2019