ไปทำงานเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมบิน สนามบินดอนเมือง ติดตามชีวิตแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี

(ห้ามพลาด) Seoul Lantern Festival 2019 หรือ เทศกาลโคมไฟโซล ที่คลองชองกเยชอน