คนเกาหลีเอาอะไรไปใส่ “โอ่ง” กันนะ??

คนเกาหลีเอาอะไรไปใส่ “โอ่ง” กันนะ??