ประกาศเรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย"

    
แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย

 ด้วยขณะนี้ตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์ มีการเสนอข่าวสารมีคนไทยจำนวนมาก ลักลอบทำงานในสาธารณร้ฐเกาหลีอย่างผิดกฏหมาย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

การยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการทำงาน

แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการทำงาน


วันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ในเกาหลี


วันหยุดประจำชาติ  (ประจำปี 2014)


1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่สากล 신정 (ชินจอง)
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ วันปีใหม่เกาหลี 설날 (ซอลลัล) **หยุดยาว 3 วัน
1 มีนาคม วันอิสรภาพ 삼일절 (ซัมอิลจอล)
5 พฤษภาคม วันเด็ก 어린이날 (ออรินอีนัล)
6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 석가탄신일 (ซอกคาทันชินอิล)
6 มิถุนายน วันรำลึกวีรชน 현충일 (ฮยอนชุงอิล)
15 สิงหาคม วันฉลองอิสรภาพ 광복절 (ควางบกจอล)
7-10 กันยายน วันขอบคุณพระเจ้า 추석 (ชูซอก) **ปกติจะหยุดยาว 3 วัน แต่ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป ถ้าเทศกาลตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะหยุดชดเชยวันธรรมดาถัดไปอีก 1 วัน ทำให้ในปี 2014 นี้จะหยุดยาวรวม 4 วัน
3 ตุลาคม วันสถาปนาประเทศ 개천절 (แกชอนจอล)
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส 성탄절 (ซองทันจอล)