เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แทจิกกึม)

เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แทจิกกึม)

 เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเงินแทจิกกึม    เป็นเงินที่นายจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 5 คนขึ้นไป จ่ายให้กรณีแรงงานต่างชาติทำงานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปีเป็นเงินมูลค่า   เท่ากับค่าจ้าง 30 วัน โดยนายจ้างจะต้องจ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการทำงาน   หากนายจ้าง ฝ่าฝืนจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : korea.mol.go.th