การแจ้งรับเงินกุกมินหยอนกึม

การแจ้งรับเงินกุกมินหยอนกึม

 การแจ้งรับเงินบำบาญ(국민연금)มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
สำหรับแรงงานต่างชาติทุกท่านที่ครบกำหนดในการทำงานที่ประเทศเกาหลีเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากแรงงานท่านใดครบสัญญาการจ้างงานแล้วหรือเดินทางออกไปโดยไม่กลับเข้ามาอีก ในปัจจุบันนี้บริษัทกุกมินหยอนกึมได้มีการเปลี่ยนในการแจ้งขอรับเงินบำนาญดังต่อไปนี้
1. แรงงานจะต้องเดินเรื่องขอรับเงินกุกมินหยอนกึมก่อนเดินทางออก1เดือน
2. หลังจากที่ท่านเดินเรื่องไว้แล้ว1เดือนท่านจะได้รับกุกมินหยอนกึมก้อนนี้ที่สนามบินอินชอลก่อนเดินทางออก
3. ที่สนามบินอินชอลมีสำนักงานกุกมินหยอนกึมอยู่ที่นั้น
4. เอกสารในการแจ้งรับมีสำเนาหนังสือเดินทาง,สำเนาบัตรต่างด้าว, สมุดบัณชีธนาคารที่เปิดในประเทศเกาหลี,ตั๋วเครื่องบิน,เอกสารในการแจ้งขอเดินทางออกจากสำนักงานจัดหางาน(อยู่เขตไหนไปแจ้งที่เขตนั้นๆ)นายจ้างหรือลูกจ้างสามารถเดินเรื่องรับได้(เงินก้อนนี้รับในวันที่ท่านจะบินออกเท่านั้นหากไม่กำหนดวันบินไม่มีการจ่ายเงินจำนวนนี้ให้
คำเตือน
แรงงานทุกท่านไม่ควรทิ้งสลิบเงินเดือนเพราะหากนายจ้างหักเงินจำนวนนี้ไปแล้วไม่ส่งให้บริษัทกุกมินหยอนกึมท่านจะไม่ได้รับฉนั้นควรเก็บสลิปเงินเดือนเพื่อเป็นหลักฐานและแรงงานควรเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทกุกมินหยอนกึมด้วยว่าตั้งแต่บริษัทแรกจนถึงบริษัทปัจุบันมีเงินสะสมเท่าไหรหากบริษัทที่เคยทำงานอยู่หักไปแล้วไม่ส่งให่ควรโทรหานายจ้างบริษัทนั้นๆให้ส่งเงินจำนวนนั้นเข้าให้ด้วยหรือหากนายจ้างไม่ทำตามควรยื่นเรื่องฟ้องร้องได้เลย
สาเหตุที่บริษัทกุกมินหยอนกึมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือสว่นใหญ่แรงงานที่เดินเรื่องไว้แล้วเมื่อเดินทางออกไปได้รับเงินล่าซ้าและสาเหตุที่ได้รับเงินล่าซ้าก็คือนายจ้างไม่ส่งเงินภาษีดังกล่าวนี้ตามที่บริษัทกุกมินแจ้งไปหากนายจ้างยังส่งไม่หมดถึงแม้ว่าแรงงานจะแจ้งเรื่องรับไว้แล้วก็ตามจะยังไม่สามารถรับได้หากนายจ้างส่งเงินภาษีที่หักไปนี้หมดแรงงานจึงจะมีสิทธิรับ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr