ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต

ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต

1.ระลึกเสมอว่าการจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน
2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน 
3. จงปฏิบัติตาม 3Rs
3.1 เคารพตนเอง (Respect for self)     
3.2 เคารพผู้อื่น  (Respect for others) 
  3.3 รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all your actions) 
4.จงจำไว้ว่าการที่ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์
5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม 
6.จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยมาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ 
7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข 
8. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน
9.จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง  แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป 
10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด 
11.จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่ว่าเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง 
12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต 
13.เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบันอย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต 
14. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางก้าวสู่ความเป็นอมตะ 
15. จงสุภาพกับโลกใบนี้ 
16.จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยก็ปีละครั้ง 
17. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรักมิใช่ความใคร่ 
18. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ 
19. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr