การเปลี่ยนแปลงกฏหมายสำหรับผู้ที่จะสิ้นสุดการว่าจ้างในปีนี้และครั้งต่อไป

 การดำเนินการทดสอบภาษาเกาหลีภาคพิเศษสำหรับแรงงานต่างชาติผู้ซึ่งกลับประเทศของตนด้วยความสมัครใจ” 
◎ ปัจจุบันที่ปฏิบัติดำเนินการอยู่
○ ในปัจจุบันเมื่อแรงงานต่างชาติผ่านกระบวนการคัดเลือกจากระบบอนุญาติการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เมื่อเดินทางเข้ามาทำงาน(ในประเทศเกาหลี) จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาในการประกอบการ(หรือครบกำหนดสัญญาการว่าจ้างงาน) จะต้องเดินทางออกนอกประเทศเกาหลีทันทีเมื่อต้องการกลับเข้ามาประเทศเกาหลีอีกครั้ง ต้องรอระยะเวลา คือ หลัง 6 เดือน

จึงจะสมัครสอบเป็นแรงงานใหม่ ต้องดำเนินการตามระบบกระบวนการและขั้นตอนของการเข้ามาประกอบการตามระบบอนุญาติการว่าจ้างแรงงานต่างชาติจึงจะสามารถเดินทางเข้ามาประกอบการในประเทศเกาหลีได้อีกครั้ง
 ○ ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประกอบการใหม่  การสอบภาษาเกาหลีที่ไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำหนด การใช้เวลาที่ยาวนานในการรอคอยเพื่อที่จะเข้ามาประกอบการในประเทศเกาหลีอีกครั้ง แรงงานต่างชาติที่ต้องการจะพำนักอาศัยอยู่ต่อไปในประเทศเกาหลี  การช่วยลดปัญหาคนต่างด้าว(แรงงานต่างชาติ)ที่ผิดกฏหมายที่ไม่เดินทางกลับออกนอกประเทศ(หรือการไม่ยอมกลับไปประเทศของตน)
การเปลี่ยนแปลงกฏหมายสำหรับผู้ที่จะสิ้นสุดการว่าจ้างในปีนี้และครั้งต่อไป
◎ การเปลี่ยนแปลง
 การดำเนินการทดสอบภาษาเกาหลี ที่กระทำต่างหาก/กระทำเฉพาะ เป้าหมายคือ แรงงานต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานอีกครั้งเมื่อครบกำหนดสัญญาการว่าจ้างงาน/สิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างงาน ผู้ที่กลับประเทศของตนด้วยความสมัครใจ(คนที่กลับไปประเทศของตน)
มีการคาดหมายไว้ว่าจะดำเนินการปฏิบัติ จากประเทศที่ดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาประกอบการในประเทศเกาหลี ด้วยระยะเวลาที่กำหนด ทุก 3 เดือนขึ้นไป
**** ในเดือน 11. 12 นี้ ประเทศไทยและเวียดนาม จะดำเนินการสาธิตเป็นประเทศตัวอย่าง และหลังจากนั้นในปีต่อไปจะขยายเพิ่มไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาประกอบการที่ประเทศเกาหลี
※ การกำหนดการบังคับการเข้าเมืองตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน การรักษาระเบียบวินัยไว้ คือระยะเวลา (6 เดือน)
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ แรงงานต่างชาติ(ผู้ที่ถูกว่าจ้างอีกครั้งเมื่อครบกำหนดสัญญาการว่าจ้างงาน/สิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างงาน  และเป็นผู้ที่กลับประเทศของตนด้วยความสมัครใจ(สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ)
-คุณสมบัติของผู้สมัครเริ่มตั้งแต่:18 ปีขึ้นไปและน้อยกว่า/ต่ำกว่า 39  ปี (ใช้เกณฑ์มาตราฐานวันปิดรับสมัครเป็นมาตรฐาน)
○ ****สำหรับผู้สมัครสอบและสอบผ่าน*****  ขั้นตอนการเข้ามาประกอบการในประเทศเกาหลี จะทำได้อย่างรวดเร็วกว่าแรงงานที่สมัครสอบเข้ามาประกอบการฯซึ่งเป็นแรงงงานใหม่ ****การได้รับการยกเว้น**** การฝึกอบรมในการประกอบการก่อนการเข้ามาประกอบการฯ(ปกติ ใช้เวลาในการอบรม ประมาณ 1∼2 สัปดาห์/อาทิตย์)
○ ****ก่อนการออกนอกประเทศ ****การประอกบการในสถานประกอบการหรือบริษัทสุดท้าย ***กรณีการทำงาน  1 ปีขึ้นไป  ****นายจ้าง/ผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นเดียวกันก็สามารถจะกลับมาทำงานในสถานประกอบการ/ในบริษัทเดิมได้


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr