บัญชีรายชื่อคนหางานที่หมดอายุและถูกลบออกจากระบบบัญชีรายชื่อที่นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

บัญชีรายชื่อคนหางานที่หมดอายุและถูกลบออกจากระบบบัญชีรายชื่อที่นายจ้างเกาหลีจะคัดเลือกไปทำงาน ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) จำนวนทั้งสิ้น 344 คน ประเภทกิจการอุตสาหกรรม 
บัญชีรายชื่อคนหางานที่หมดอายุและถูกลบออกจากระบบบัญชีรายชื่อที่นายจ้างเกาหลีจะคัดเลือกไปทำงาน ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com