วันหยุดและเทศกาลในเกาหลี

ชาวเกาหลีจะอาศัยระบบปฏิทินแบบเกรกอเรียน แต่วันหยุดบางวันก็เป็นไปตามปฏิทินตะวันออกก็คือตามจันทรคติ ในวันหยุดราชการ สำนักงานและธนาคารจะหยุดแต่พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ ภัตตาคารส่วนใหญ่ ห้างสรรพสินค้า และสถานเริงรมย์ต่าง ๆ จะเปิดวันซอลลัล และชูซกจะเป็นวันหยุดสำคัญตามประเพณีสำหรับชาวเกาหลี หลายคนจะกลับไปบ้านเกิดเพื่อไปฉลองกันในครอบครัว ในวันซอลลัลชาวเกาหลีจะทำพิธีเคารพบรรพบุรุษ และทำพิธีเซแบ นั่นคือการโค้งคำนับทำความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ ในโอกาสของวันขึ้นปีใหม่

วันหยุดและเทศกาลในเกาหลี

วันหยุดเป็นทางการ

วันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 มกราคม )

วันแรกของวันปีใหม่คือวันเริ่มต้อนและวันเฉลิมฉลอง

วันซอลลัล (กุมภาพันธ์)

วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ (วันซอลลัล) เป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งตามธรรมเนียมของทุกปี และยังคงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าวันที่ 1 มกราคม โดยมากบริษัทต่าง ๆ จะปอดทำการ และประชาชานที่มีวันหยุดหลายวันก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเพื่ออยู่กับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะตื่นแต่เช้า ใส่เสื้อผ้าใหม่ ๆ และโค้งคำนับให้กับผู้อาวุโสของพวกเขาเพื่อทำพิธีเคารพบรรพบุรุษของครอบครัว งานเลี้ยงจัดขึ้นพร้อมอาหารอย่างดี เช่น ด็อกกุก และมันดูกุก ผู้ชายจะเล่นยุทหรือว่าว และลูกข่าง

วันขบวนการกอบกู้อิสรภาพ (วันที่ 1 มีนาคม )

วันนี้เป็นวันระลึกถึงการประกาศอิสรภาพเมือวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1919 ขณะที่ถูกยึดครองโดยประเทศญี่ปุ่น การอ่านประกาศเป็นพิธีสำคัญจัดขึ้นที่ สวนทับกลในกรุงโซล สถานที่ซึ่งคำประกาศได้ถูกอ่านเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะ

วันเด็ก (วันที่ 5 พฤษภาคม)

ในวันนี้ ผู้ปกครองจะแต่งตัวให้กับบุตรและพาไปเที่ยวที่สนามเด็กเล่น สนามสนุก สวนสัตว์ หรือไปดูภาพยนต์ เพื่อความสนุกสนานตลอดทั้งวัน

วันวิสาขบูชา (เดือนพฤษภาคม)

วันที่ 8 เดือน 4 ตามจันทรคติเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นในหลาย ๆ วัดทั่วประเทศ และลานวัดต่าง ๆ ในจังหวัดจะแขวนโคมไฟตอนหัวค่ำ โคมไฟเหล่านี้จะสว่างไสวและถือไว้ในขบวนการเฉลิมฉลองเย็นวันอาทิตย์ก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า

วันรำลึกถึงวีรชนแห่งชาติ (วันที่ 6 มิถุนายน)

วันรำลึกถึงวีรชนแห่งชาติ จัดเพื่อเป็นเกียรติให้กับทหารและพลเรือนผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศ พิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากที่ สุสานแห่งชาติในกรุงโซล

วันฉลองอิสรภาพ (วันที่ 15 สิงหาคม)

วันนี้เป็นวันระลึกที่ญี่ปุ่นยอมรับข้อตกลงฝ่ายพันธมิตรในการยอมแพ้และส่งผลให้ประเทศเกาหลีเป็นอิสรภาพใน ค.ศ. 1945

วันชูซก (เดือนกันยายน)

วันชูซกเป็นหยุดตามประเพณีที่มีความสำคัญมากของปี มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 15 ของเดือน 8 ทางจันทรคติ ชูซกมักถูกกล่าวถึงบ่อย ๆ คล้ายวันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลี มีการฉลองการเก็บเกี่ยว และขอบคุณพระเจ้าที่ประทานความอุดมสมบูรณ์กับโลกมนุษย์ สมาชิกครอบครัวจากทุกแห่งทั่วประเทศจะกลับมาเยี่ยมบ้านของบรรพบุรุษ

วันสถาปนาประเทศ (วันที่ 3 ตุลาคม)

วันนี้เป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งประเทศของชนชาติชาวเกาหลีในปี 2333 ก่อนคริสต์กาล ตามตำนานของเทพเจ้า ดันกุนผู้ยิ่งใหญ่ พิธีจัดขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ศาลเจ้าบนยอดเขานิซาน, คังฮวาโด ศาลเจ่าแห่งนี้สร้างโดยดันกุน เพื่อขอบคุณพระบิดาและเสด็จปู่ที่อยู่สรวงสวรรค์

วันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธันวาคม)

วันคริสต์มาสถือเป็นวันหยุดสากลในเกาหลีที่เหมือนกับหลาย ๆ ประเทศ

วันพิเศษ


วันแรงงาน (วันที่ 1 พฤษภาคม)

แม้ว่าวันแรงงานนี้จะไม่ใช่เป็นวันหยุดสากล แต่ธนาคารและบริษัทจะปิดทำการ และประชาชานมากมายจะสนุกสนานในวันหยุดนี้


วันบุพการี (วันที่ 8 พฤษภาคม)
บุตรชายและหญิงจะแสดงความรักและเคารพกับบุพการีของพวกเขาในวันนี้


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122

ที่มา : kto.or.th