ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถือวีซ่าทำงานแบบไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ (E-9)
เป็นดังนี้: 1. ลงทะเบียนใน บัญชีรายชื่อชาวต่างชาติที่กำลังหางาน 2. ขอการแนะนำจากหัวหน้าศูนย์สนับสนุนการจ้างแรงงาน 3. ลงนามในสัญญา จ้างแรงงาน
4. ยื่นขอวีซ่า 5. เข้าเมือง 6. เข้ารับการอบรมการจ้างงานให้ชาวต่างชาติ 7. เริ่มทำงาน, รวมถึงเรื่อง      อื่น ๆ

ขั้นตอนสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถือวีซ่าธุรกิจ (เอช-2) เป็นดังนี้: 1. เข้ารับการอบรม การจ้างงานให้ชาวต่างชาติ 2. สมัครหางาน 3. ลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 4. ยื่นลงทะเบียนต่างด้าว 5. เริ่มทำงาน

1. ขั้นตอนการจ้างงานของผู้ถือวีซ่าทำงานแบบไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ (อี-9)      อ่านเพิ่มเติม »


2. ขั้นตอนการจ้างงานของผู้ถือวีซ่าแบบธุรกิจ (เอช-2)                             อ่านเพิ่มเติม »
-->
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr