ประกาศผลสอบทักษะสำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2ผู้ที่ได้คะแนนสูง จะได้รับการเสนอชื่อให้นายจ้างคัดเลือกก่อนตามลำดับ
ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้จัดส่งรายชื่อผู้สอบทักษะให้ทางเกาหลีเรียบร้อยแล้ว


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122