การเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แรงงานไทยทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

มีข่าวของคนไทยหลายคนที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีอย่างไม่ถูกต้องด้วยความหลงเชื่อจากคำบอกกล่าวโดยที่ข้อมูลที่ได้จากนายหน้า จากเพื่อนสนิท จากคนรู้จัก  และข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง แต่ผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลี ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดที่ขัดเจนว่า การทำงานในประเทศเกาหลีสำหรับแรงงานต่างด้าว ชั่วโมงของการทำงาน มากกว่า 13 ชั่วโมง จะมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่า  3 หมื่นบาท  สำหรับคนงานที่ทำงานผิดกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ถ้าเป็นแรงงานที่ถูกต้องจะมีรายได้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายควบคุม และมีสวัสดิการต่าง ๆ ครอบคลุมอยู่ แต่ถ้าเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะมีชั่วทำงานมากว่า 13 ชั่วโมง สำหรับรายได้ ที่ได้จะมากหรือน้อย หรือได้รับเงินเต็มตามจำนวนค่าแรงที่ทำ ขึ้นอยู่กับนายจ้างจะมีความรับผิดชอบและมีความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหน  ดังนั้นแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีที่ถูกต้อง จึงได้รับการดูแลมากกว่าแรงงานที่ผิดกฎหมาย ในรายที่ผิดกฎหมายต้องขวนขวายหาหนทางช่วยเหลือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้าง ค่าชดเชย  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คนถูกต้องจะได้รับการคุ้มครอง   ส่วนคนผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเพื่อมาทำงานตามคำชักชวนของนายหน้า เพื่อน หรือคนแนะนำ ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง และคุณจะได้ไม่ต้องเสียรู้ให้กับผู้หวังดีประสงค์ร้ายเหมือนกับรายอื่น ๆ ที่เข้าไปร้องเรียนสถานกงสุลไทยตามที่เคยเป็นข่าว ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะทำงานหรือเดินทางเข้าประเทศเกาหลีไม่ว่าจะป็นรูปแบบนักท่องเที่ยว ทำงาน หรือเยี่ยมญาติ  คุณต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกเดินทาง
คุณจะได้รายละเอียดที่ถูกต้องและคุณจะไม่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปฟรี  เพราะจิรง ๆ แล้ว การเดินทางเข้าประเทศเกาหลี ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ และมีข้อมูลในเรื่องการเดินทางเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ถ้าทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาและเห็นว่าให้เข้าประเทศของเขาได้ คุณก็เข้ามาได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยนายหน้าหรือนายประกัน  เพราะนายหน้าหรือนายประกันไม่ได้ทำอะไรให้คุณ นอกจากรับเงินจากคุณอย่างเดียว คุณจะเข้าได้หรือไม่ได้ เขาไม่ได้สนใจคุณ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr