การถูกจับของแรงงานไทยในเกาหลี


การถูกจับของแรงงานไทยในเกาหลี
ช่วงระยะนี้มีแรงงานไทยหลายๆ คนที่เข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีที่ไม่มีวีซ่าและอยู่เกินกำหนด ได้ถูกทางการเกาหลีจับตัวและส่งเข้าเรือนจำตามท้องที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยอขู ควาซอง  อินชอน แทกู หรืออื่น ๆ นั้น ถ้ามีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  มีเงินค่าตั๋วเครื่องบิน มีนายจ้างรับผิดชอบ  ก็ได้เดินทางกลับเร็ว  แต่ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง ไม่มีเงิน ไม่มีนายจ้างรับผิดชอบ ต้องติดต่อครอบครัวของตนเองที่เมืองไทย ให้ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ กองคุ้มครองคนไทยในต่างแดน ที่เบอร์โทร  02 575-1048   เพื่อให้ทำการช่วยเหลือในเรื่องส่งตัวกลับเมืองไทย  โดยทีทางการเกาหลีทำเรื่องมาให้ทางสถานทูตไทย และทางรัฐบาลไทย ได้รับเรื่องการร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อส่งตัวกลับเมืองไทย  ถึงแม้ว่าแรงงานที่ถูกจับจะโทรเข้ามาเพื่อให้สถานกงสุลไทยทำการช่วยเหลือเพื่อส่งตัวกลับ ทางกงสุลไทยต้องได้รับเอกสารการส่งตัวจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะออกเอกสารใด ๆ ให้   จึงต้องรอ ไม่ได้ปฎิเสธการช่วยเหลือแรงงานไทย แต่ต้องรอขั้นตอนการทำงานของสำนักงานของเกาหลีก่อน  คาดว่าระยะเวลาที่ทางการเกาหลีตำเนินการไม่เกิน 1- 2 อาทิตย์ ส่วนของไทยหลังจากได้รับเอกสาร อยู่ในระยะเวลา 2 วันไม่เกินนี้  เพราะทางรัฐบาลต้องทำการช่วยเหลือส่งตัวกลับประเทศ   แต่ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายของประเทศด้วย

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr