การติดต่อหน่วยงานไทยกับคนเกาหลีและคนไทย


คนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเวลาที่ต้องการติดต่อกับสถานทูตไทย  ส่วนมากคนเกาหลีจะดำเนินการเองทุกครั้ง และเวลาจะพูดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ คนเกาหลีจะเป็นคนดิดต่อ ซึ่งการสื่อสารในเรื่องชื่อสกุล ของคนไทย คนเกาหลีเองพูดเรื่องเนื้อหาในรายละเอียดไม่ชัดเจน โดยส่วนมากคนเกาหลีจะดำเนินการเรื่องของคนไทยเอง โดยไม่ให้คนไทยติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน การต่ออายุหนังสือเดินทาง  การทำใบขับขี่ของคนไทย  การแจ้งเกิดบุตร การสมรส การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด  ฯลฯ ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ เป็นเอกสารที่คนไทยต้องรู้ เพราะเป็นเรื่องของคนไทย แต่คนเกาหลีไม่ชอบให้คนไทยติดต่อเอง  ชอบคิดว่า คนไทยไม่รู้เรื่อง  คิดว่าคนไทยพูดไม่เป็น คิดว่าคนไทยโง่  คิดว่าคนไทยทำอะไรไม่เป็น  อันนี้เป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่    เขาฝากบอกว่า เรื่องของคนไทยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม อยากขอร้องให้นายจ้าง ขอร้องให้สามี ขอร้องให้คนเกาหลีที่พูดไทยได้บ้าง ไม่ต้องวุ่นวาย ขอให้เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องการติดต่อ ถ้าไม่เข้าใจ เจ้าหน้าที่เขาจะทำการสอบถามคนไทยด้วยกันเอง เพราะเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนไทย พูดไทยได้ พูดเกาหลีรู้เรื่อง พูดภาษาไทยได้ดี   ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ฝากบอกคนเกาหลีว่าถ้าเป็นเรื่องของคนไทย ขอความกรุณาให้คนไทยได้พูดคุยเองเพราะเขาจะเข้าใจได้ว่า เขาต้องเตรียมเอกสารอะไร มาบ้างเพื่อติดต่อกับหน่วยงาน เพียงแต่ถ่ายสำเนาเอกสารที่คนไทยบอกให้เขาหรือในกรณีที่เขาต้องการให้พาไปสถานที่ที่ต้องไป ตรงนั้นคนเกาหลีค่อยเข้ามาช่วยเหลือจะเป็นการดีสำหรับคนไทย  และฝากบอกพี่น้องคนไทยด้วยว่า การที่จะทำเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตไทย ให้ติดต่อด้วยตนเอง จะมีเจ้าหน้าที่พยายามฟังคำอธิบายของคุณ  และอธิบายให้คุณได้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เพียงแต่คุณต้องทำความเข้าใจในภาษาไทยให้มากที่สุด  เพฟราะบางครั้งเองคนไทยสื่อภาษาไทยฟังไม่เข้าใจและไม่สอบถามเพื่อฟังให้เข้าใจ  เพราะการฟังไม่เข้าใจจะทำให้การสื่อสารผิดความมุ่งหมายไป ทำให้เสียเวลาในดำเนินการ เพราะคุณฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ    และอีกอย่างภาษาท้องถิ่น เป็นภาษาเฉพาะภาค เท่านั้น คนไทยอยู่ในประเทศเกาหลีมีหลายพื้นที่ไม่ว่าเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ทุกคนมีภาษาเฉพาะถิ่น   ใคร่ขอความกรุณาให้ใช้ภาษากลาง และค่อย ๆ ทำความเข้าใจกับภาษากลาง แต่ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามได้ จะได้ชัดเจน

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr