การขอหย่ากับสามีเกาหลีเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

แรงงานไทยที่เกาหลี

หญิงไทย ที่ทำการจดทะเบียนสมรสกับชายเกาหลีตามกฎหมายเกาหลี เมื่อไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับสามีเกาหลี ต้องการที่จะหย่าจากกันด้วยสันติวิธีนั้นยากมาก ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนนั้นจะถูกต้องตามกฎหมายและอยู่กินกันมานาน แต่ต้องการหย่า ถ้าสามีเกาหลีไม่ยอมหย่าให้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะฝ่ายภรรยาไทยต้องทำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลครอบครัว และต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องหย่าขั้นต่ำ 2 ล้านวอน เพื่อเป็นค่าดำเนินการ   หรือต้องเข้าหาศูนย์ช่วยเหลือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นสำนักงานครอบครัว  แต่ถึงแม้จะมีรายละเอียดในการดำเนินการเพื่อขอหย่า ก็จะยุ่งยาก เพราะต้องมีรายละเอียด มีบาดแผล มีเอกสารแจ้งความ มีเทปบันทึกเสียงว่าสามีทำร้าย หรือด่าว่าอย่างรุนแรง หรือมีพยานรู้เห็นที่สามารถเป็นพยานได้ รวมถึงต้องมีหลักฐานว่าหญิงนั้นแต่งงานเมื่อไร เดินทางเข้ามาประเทศเกาหลีอย่างไร และในช่วงที่อยู่กินมีปัญหาอะไรบ้าง ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องนำไปแปลเป็นภาษาเกาหลี พร้อมมีตรประทับรับรอง ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก และเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการไม่ใช่ภายใน 1 อาทิตย์ บางรายต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือน นี่เป็นรายละเอียดพื้นฐานของการขอหย่ากับสามีเกาหลี และถ้าจดทะเบียนทางเมืองไทยหรือทำบันทึกฐานะของครอบครัวเพื่อแสดงในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย ในกรณีที่สามีไม่ยอมหย่าให้ สถานะภาพของคุณคือหญิงที่แต่งงานแล้ว ไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ ต้องฟ้องร้องต่อศาล ขอให้ศาลออกหนังสือเรื่องการเป็นโมฆะกับสามีเกาหลี หรือต้องนำทะเบียนหย่าทางเกาหลีไปแปลและรับรองโดยผ่านหน่วยงานราชการไทย เพื่อให้คำรับรองการแปลว่าได้หย่าขาดจากการเป็นภรรยาของขายเกาหลีแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาเช่นกัน  ดังนั้นการที่จะทำการจดทะเบียนสมรสกับชายต่างชาติ ขอให้พิจารณาและคิดให้รอบคอย ว่าคนที่เราจะฝากชีวิตใว้นั้น เป็นคนที่มีจิตใจเป็นอย่างไร เราอยู่ด้วยนั้นจะมีความสุขมากน้อยแค่ไหน หรือต้องตกเป็นเบี้ยล่างของสามีต่างชาติอยู่ตลอดเวลา   สุภาษิตไทยที่ว่า คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ยังใช้ได้อยู่

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr