แรงงานกับอุบัติเหตุในโรงงาน

แรงงานหลาย ๆ คนที่เดินทางไปทำงานยังประเทศอื่น  ๆ ส่วนมากจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา หรือไม่ได้ศึกษา  ใช้แรงกายเข้าแลกเปลี่ยน  เมื่อเข้าไปทำงานในโรงงานนั้น ๆ  ภาษาที่แตกต่าง เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย   และไม่เข้าใจวิธีการใช้ เนื่องจากอ่านไม่ออก ฟังคำบอกอธิบายการใช้งานไม่เข้าใจ   หรือเหน็ดเหนื่อยจากการอุบัติแรงงานทำงานที่ติดต่อกันนานกว่า 8 - 9 ฃั่วโมง หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ เจ็บป่วย แต่ยังฝืนทำงาน นายจ้างบังคับให้ทำงานในขณะที่ร่างกายไม่สบาย   หรืออุปกรณ์เครื่องจักรไม่สมบรูณ์  ไม่แข็งแรง เครื่องจักรเก่าหมดสภาพการใช้งาน  ขาดความระมัดระวังในการทำงาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างเวลาทำงาน การเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานอาจทำให้เกิดความพิการหรือบางอาจเสียชีวิตได้  ตามที่เป็นข่าวปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์   ที่ได้ยินและเห็นบ่อย ๆ    แรงงานก่อนที่จะทำงานหรือเลิกงานควรตรวจดูอุปกรณ์ความสมบรูณ์ของเครื่องจักร ความแข็งแร็งของผู้ทำงาน รูปแบบงานที่ทำเหมาะสมกับสภาพร่างกายหรือไม่  เครื่องแต่งกายรัดกุมเหมาะกับการทำงาน  มีอาการผิดปกติของร่างกายในวันทำงานหรือไม่ เช่น เหนื่อย เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือเครื่องจักรมีปัญหาบ่อย ๆ ในช่วงที่เครื่องจักรกำลังทำงาน  อุปกรณ์หรืออะไหล่บางตัวหลุด หรือไม่มี  ซึ่งผู้ทำงานต้องตรวจสภาพและต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือนายจ้างรับรู้ก่อนที่จะลงมือทำงาน เพื่อป้องกันตนเอง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายให้มากขึ้น  และสิ่งที่สำคัญคือตัวของแรงงานเองก็จะปลอดภัยและเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างสมบรูณ์ โดยไม่มีความพิการหรือกลับแต่กล่องบรรจุอัฐิ
อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมได้แก่ นิ้วขาด แขนขาด ไอน้ำร้อนจากอุปกรณ์ เฃ่นหม้อต้ม ต่าง ๆ  สารเคมีที่ใช้ในการทำงานกระเด็นใส่ตัว  เศษเหล็กหรืออะไหล่ตกใส่    เครื่องจักรทับมือ หรือเครื่องจักรดึงตัวแรงงานเข้าไปในเครื่อง  สูดดมสารเคมี มากเกินปกติ เกิดอาการเวียนหัว หน้ามืด หายใจไม่ออก ตกบ่อน้ำทิ้ง หรือลงไปทำความสะอาดในบ่อน้ำทิ้ง อากาศไม่พอในการหายใจ ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ ต่าง ๆ กับแรงงาน ส่วนมากเป็นแรงงานไร้ฝืมือที่พบได้บ่อย


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr