การตรวจจับแรงงานที่ไม่มีวีซ่าและผู้เข้ามาทำผิดกฎหมายเกาหลี

แรงงานไทยทำผิดกฎหมายเกาหลี

หน่วยงานราชการของเกาหลีไต้ ได้กล่าวถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะทำงานตามโรงงาน หรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ผิดกฎหมายเกาหลี เช่น รับส่งเงินนอกระบบ เปิดบ่อนการพนันทุกฃนิด จำหน่ายหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด  การจ้างคนเกาหลีจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่าอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี  ทางการเกาหลีพยายามหาทางตรวจสอบและทำการจับกุมบุคคลเหล่านี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือสร้างภาระทางสังคมให้กับทางการ  ขณะนี้ได้ออกตรวจจับทุกวัน  และ ค้นหาตามแหล่งต่าง ๆ ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ ตามบ้านพัก หอพักในโรงงาน  สถานีรถไฟ แหล่งชุมชน ตลาดสด ร้านค้าที่เปิดโดยผู้ที่มีวีซ่า หรือในโรงงานอุตสาหกรรมและกสิกรรม โดยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจ แรงงานต่างด้าวจะไม่ทราบเลยว่าคนเหล่านั้นเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ออกทุกพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นสามารถที่จะทำการตรวจจับข้ามเขตได้ โดยมีหนังสือนำจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานตามโรงงานโดยไม่มีวีซ่าจะถูกบีบจากงาน  ไม่ให้โรงงานจ้างคนผิดกฎหมายเข้าทำงาน แรงงานที่ไม่ถูกต้องจึงว่างงานมากขึ้น เนื่องจากค่าปรับที่ทางการตั้งไว้ปรับเจ้าของโรงงานมีอัตราสูง ทำให้นายจ้างไม่สามารถที่จะจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายได้ เพราะเมื่อแรงงานผิดกฎหมายถูกจับ นายจ้างต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมากตามรายบุคคลที่โรงงานจ้างไว้ และโรงงานนั้นจะถูกสำนักงานแรงงานบันทึกรายชื่อว่าโรงงานนั้นได้จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแรงงานทำงาน ทำให้ไม่สามารถที่จะรับแรงงานถูกต้องได้ และ  ถ้านายจ้างไม่มีค่าปรับ หรือแรงงานไม่มีนายจ้าง  หรือนายจ้างหลบหนี่  แรงงานต้องอยู่ในส่วนของการควบคุมแรงงานต้างด้าวเป็นเวลานาน เป็นเดือนก็มี และยิ่งถ้าแรงงานผู้นั้นไม่สามารถติดต่อกับคนข้างนอกได้ หรือไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการที่จะให้ความช่วยเหลือ ก็ยิ่งจะอยู่นาน  มีหลายคนที่อยู่ในสถานกักกันเป็นเวลาหลายเดือน  จนบางครั้งเพื่อนรุ่นใหม่ที่พอมีความรู้จะแนะนำให้ติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ หรือศูนย์ช่วยเหลือ หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่แรงงานนั้นถูกจับ  หรือติดต่อญาติทางครอบครัวให้ดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งการถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานกักกันนาน ๆ มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังอย่างมาก และถ้าหากผู้ต้องขังเจ็บป่วย ก็อยากที่จะทำการรักษาดูแลอย่างดี นอกจากให้ยาบรรเทาพื้นฐานขั้นต้นให้ผู้ต้องขัง   มีแรงงานหลายคนเป็นโรคเครียด หรือบางรายเมื่อถูกจับตัวไปใหม่ ๆ มักจะถูกเพื่อนที่คุมขังทำร้ายร่างกายก็มี โดยมีกลุ่มที่ทำตัวเป็นนักเลงคุมอีกที เคยมีข่าวการร้องเรียนขอความช่วยเหลือว่าถูกเพื่อนที่ห้องขังด้วยกันทำร้ายร่างกาย   จึงอยากให้ผู้ที่เดินทางเข้ามำในประเทศเกาหลี และคิดทำธุรกิจที่ผิดต่อกฎหมายของประเทศต้องระวังและคิดให้ดี   เพราะโทษของการทำผิดกฎหมายแต่ละข้อไม่ใช่เรื่องที่จะต่อรองหรือร้องขอความเห็นใจจากหน่วยงานของรัฐนั้นได้ เพราะเขาถือว่าคุณตั้งใจทำผิดกฎหมาย มีกรณีตัวอย่างที่ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีและทำธุรกิจผิดกฎหมายทางการของเกาหลีจับได้และติดอยู่ในเรือนจำนานหลายเดือน เพื่อที่จะสอบหาต้นตอของการทำผิดกฎหมาย ทำให้บุคคลนั้น ๆ ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากถึงกับต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ทางประเทศบ้านเกิดเพื่อมาชดใช้ให้กับรัฐบาลเกาหลี ไม่ใช่น้อย และบางรายถึงกับครอบครัวแตกแยก  เป็นข่าวให้เห็น

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr