หลักสำคัญในการกรอกแบบฟอร์มใบหางานในประเทศเกาหลี สำหรับแรงงานเดินทางกลับประเทศไทย

แรงงานไทยในเกาหลี

กรอกแบบฟอร์มทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีด้วยหมึกสีเข้ม หมายเลขบัตรประจำตัว(ใบการ์มา)  เบอร์โทรศัพท์ในเกาหลี เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย (ของตนเอง)   ทุกอย่างต้องกรอกให้ครบเพื่อช่วยในการหางานในประเทศเกาหลี จะมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ นาม-สกุล  ต้องกรอกให้ตรงกับใบการ์มา หมายเลขบัตรประจำตัวในใบการ์มา ต้องใส่ให้ครบ  หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ วันสิ้นสุดการที่อาศัยในประเทศเกาหลี ซึ่งบอกไว้ในใบการ์มา และวันที่เดินทางออกนอกประเทศ ที่แน่นอน ความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี ระดับการใช้ภาษา ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ได้  หรือสูง กลาง ต่ำ การศึกษาขั้นสุดท้าย ประถม มัธยม อุดมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย   วิชาเอก-โท สาขาวิชา  ต้องกรอกให้ละเอียดชัดเจน  ที่อยู่ที่เมืองไทยที่สามารถติดต่อได้  เบอร์โทรศัพท์ ในประเทศไทยและประเทศเกาหลี ทั้งเบอร์ที่บ้านและเบอร์มือถือที่ติดต่อได้  ชื่อบริษัท  หมายเลขโทรศัพท์ของโรงงาน ของนายจ้าง   ที่อยู่ของบริษัท/โรงงาน (กรอกเป็นภาษาตนเองได้ ในกรณีที่ของที่อยู่ในประเทศตน)  บอกรายละเอียด อาชีพ ที่ต้องการ อันดับ1 อันดับ 2 และ 3 ทั้งหมด และสามารถกรอกได้ว่าไม่จำกัดประเภทของงาน  ประเภทอาชีพที่คาดหลัง เช่นอาชีพบริการ อุตสาหกรรมการผลิต  อาชีพบริหาร  และธุรกิจการก่อสร้าง ในส่วนเนื้อหาของงานไม่ควรกรอกเป็นภาษาของตนเอง ควรกรอกประเด็นรายละเอียดสาขาที่ต้องการในประเภทอาชีพที่คาดหวัง   พื้นที่ที่คาดหวังในการทำงาน/หรือจังหวัด เช่น เกาหลีใต้ กรุงโซลเป็นเมืองใหญ่ คยองกีโด (อันซาล ซูวอน ฯลฯ ) เงินเดือนที่ต้องการไม่ต้องกรอกเงินเดือนที่ได้รับในขณะทำงาน  ให้กรอกเงินเดือนต่ำสุดที่สามารถได้รับอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนเงินให้กรอกเป็นเงินสหรัฐ (ดอลลาร์  = US )  ถ้ามีใบประกาศหรือความรู้ความสามารถพิเศษอื่นๆ  ให้กรอกลงแสดงความสามารถพิเศษด้วยในใบหางาน

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr