แรงงานไทยที่ทำเรื่องย้ายงานเมื่อไม่ได้งาน จะทำอย่างไร

การย้ายงานที่เกาหลี


การที่แรงงานไทยเข้ามาทำงานในระบบ  EPS  และเมื่อมีปัญหาในเรื่องการทำงาน ได้ทำเรื่องขอย้ายเพื่อไปทำงานที่โรงงานอื่น  โดยที่มีใบย้ายงานจากนายจ้างและสำนักงานแรงงานเรื่องการย้ายงานซึ่งมีกำหนด 2 เดือน และภายในกำหนดยังไม่ได้งานจะทำอย่างไร  ในกรณีที่ย้ายงานและยังหางานไม่ได้ ต้องมองดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร  เพราะระยะเวลา 2 เดือนนั้น มากพอสำหรับคนที่ต้องการหางานทำและไม่เลือกงานว่าจะต้องทำงานตามต้องการ ทำงานในโรงงานที่มีสวัสดิการทุกอย่าง  ระยะเวลาการทำงาน  เงินเดือนต้องตามกำหนด   พื้นที่ในการทำงาน สถานที่ตั้งโรงงาน รายละเอียดของงานต้องหาตามที่ต้องการ นั่นคือปัญหาสำคัญ เพราะการหางานในที่ใหม่ไม่ได้ครบสมบรูณ์ตามที่ต้องการ เราจะต้องไปเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ทุก ๆอย่าง ถ้ารับกับปัญหาเริ่มต้นได้ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ารับไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก และการย้ายงานในเกาหลีให้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ถ้าย้ายงานบ่อย เพราะทำไม่ได้ ก็จะไม่มีใครตอบรับการย้ายงานนั้น ๆ แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศเกาหลี ควรคิดให้ดีว่าการย้ายงานครั้งที่ 1 และ 2 นั้นเราได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน เพราะระยะเวลาของการหางานมีกำหนด 2 เดือน ถ้ายังหางานไม่ได้ เป็นเพราะเราเลือกมา เราจะทำอย่างไร จะหนีเพื่อให้กลายเป็นคนผิดกฎหมายหรือจะเดินหน้าสุ่ต่อไป ซึ่งการหางานในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ 2 เดือนไม่น้อยสำหรับคนที่ต้องการทำงานโดยไม่เลือกว่าเป็นงานอะไร  แต่การย้ายงานถ้าในกำหนดยังหางานไม่ได้ และจะต้องทำอย่างไร นั้น  โดยปกติการย้ายงานถ้าหางานไม่ได้ตามกำหนด ก็ต้องกลับประเทศ แต่ถ้าในช่วงของการย้ายงานเกิดการเจ็บปว่ย มีใบแพทย์รับรองว่าป่วยจริง ทางการของสำนักงานแรงงานจะเป็นคนพิจารณาว่าจะขยายเวลาให้อีกเป็นระยะเวลาเท่าไหร ขึ้นอยู่กับใบรับรองแพทย์ อาการเจ็บป่วย  ถ้าไม่มีอาการป่วยหรือไม่มีหนังสือรับรองแพทย์มาแสดง ก็จะยึดเอา 2 เดือนที่ออกใบให้ไปหางานนั้น ๆ  และการให้ขยายเวลาหางานเพิ่มขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ใบรับรองแพทย์  ไม่มีใครช่วยได้ นอกจากว่าหางานไม่ได้จริง ๆ และเวลาเหลือน้อย ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่ เขาจะหางานให้ทำ แต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกงานได้ว่าต้องการงานชนิดไหน  คุณต้องทำงานตามที่เขาระบุมา    การหนีงานไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนคิดหนี เพราะเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ตลอดเวลา

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr