ประกาศเตือนแรงงานไทยที่สนใจไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพโฆษณาว่าสามารถพาคนงานไปทำงานในเกาหลีตำแหน่งผู้อนุบาลหรือดูแลคนชรา ดูแลเด็ก เป็นต้น โดยเรียกเก็บเงินเพื่อให้คนงานไปอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทาง และเรียกเก็บเงินอีกครั้งก่อนเดินทางไปทำงาน ซึ่งกรมการจัดหางานขอแจ้งเตือนโปรดอย่าหลงเชื่อบุคคลเหล่านี้ เพราะว่าท่านอาจจจะถูกหลอกให้ไปทำงานโดยไม่มีวีซ่าทำงาน เข้าไปโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว และถ้าวีซ่านักท่องเที่ยวหมดอายุลงท่านอาจจะถูกจับดำเนินคดีในเกาหลีข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ครับ ซึ่งการทำงานกับกรมการจัดหางาน จะต้องมีวีซ่าทำงานแสดงให้เห็นก่อนเดินทางทุกครั้ง และจะต้องดำเนินการในสถานที่ของกรมจัดหางานที่เป็นสัดเป็นส่วน มีระบบขั้นตอน ไม่ใช่ไปตามซอกตึก ใต้ถุนตึก ทางเดินภายในกรมการจัดหางาน หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี โทร. 02-245-6716, 02-245-9429 และ 02-245-1186 ในวันและเวลาทำการขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com