สถิติคนงานที่ได้รับการคัดเลือก


สถิติคนงานที่ได้รับการคัดเลือก
สถิติคนงานได้รับการคัดเลือก Update

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 Update
สอบครั้งที่ 6 สอบผ่านและมารายงานตัว 1,151 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 967 คน
สอบครั้งที่ 7 สอบผ่านและมารายงานตัว 1,775 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 1,499 คน
สอบครั้งที่ 8 สอบผ่านและมารายงานตัว 450 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 444 คน
สอบครั้งที่ 9 สอบผ่านและมารายงานตัว 3,010 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 2,534 คน
สอบครั้งที่ 10 สอบผ่านและมารายงานตัว 3,159 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 2,319 คน
สอบครั้งที่ 11 สอบผ่านและมารายงานตัว 2,356 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 1,320 คน
สอบ CBT ครั้งที่ 1 (ทุกรอบ) สอบผ่านและมารายงานตัว 554 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 311 คน
สอบ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 1 สอบผ่านและมารายงานตัว 128 คน ได้รับการคัดเลือกแล้ว 46 คน
**ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ ตัวเลขการคัดเลือกมีความเคลื่อนไหวครับ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com