โครงการอบรมภาษาเกาหลีก่อนสอบ ปี 2556

โครงการอบรมภาษาเกาหลีก่อนสอบ ปี 2556

ต้องการดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน(ใบสมัคร) คลิ๊กที่นี่ครับ และส่งแบบลงทะเบียน(ใบสมัคร) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบมาทางโทรสาร (Fax)
ที่เบอร์ 02-245-6717 ทั้งนี้ควรกรอกข้อความในแบบลงทะเบียนฯ ให้ครบถ้วน ส่วนรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ให้นำมาในวันแรกของการอบรม

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com