ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2014 ตามกรมแรงงานที่มีวิซ่า E-9


ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2013


ค่าแรงขั้นต่ำ 2014 ใหม่( เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ) ค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2014 (1 มกราคม 2014 ~ 31 ธันวาคม 2014) 5,210 วอนต่อชั่วโมง  วันละ 41,680 วอน  ( = 5,210วอน X ทำงาน 8 ช.ม.)


บริษัทที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 226ช.ม.ต่อเดือน = 1,177,460 วอน

บริษัทที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = ทำงาน 209ช.ม.ต่อเดือน = 1,088,890 วอน

การทำงานล่วงเวลา (OT) ได้รับเงินเพิ่มอีก 50 % เช่น ค่าจ้างชั่วโมงละ 5,210 วอน หากทำงานล่วงเวลาจะได้รับเงินเพิ่มอีก  2,605  รวมเป็นชั่วโมงละ 7,815 วอน (50% ของ 2,210 = 2,605 รายได้ปกติชั่วโมงละ 5,210 + 2,605 = 7,815 วอน)


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : workinkorea.org