องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ
ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System :EPS) มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ และป้องกันนายหน้าจัดส่งแรงงานเรียกเงินค่าหัวจากแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม  ทำให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในเกาหลีใต้ ไม่มีบริษัทจัดหางานหรือหัวหน้าคนงานดูแลเมื่อประสบปัญหาต่างๆ  องค์กรภาครัฐและเอกชนในเกาหลีใต้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติขึ้น  เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ประสบปัญหาชีวิตและการทำงานในเกาหลีใต้  รวมทั้งให้ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและทักษะฝีมือแก่แรงงานต่างชาติที่สนใจ  ดังนี้

รายชื่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแรงงงานต่างชาติ 
 (외국인근로자지원기관)

กรุงโซล (서울)

ศูนย์ช่วยเหลือจิกูโชนซัรัง
(사단)지구촌사랑나눔
Tel) 02-863-6622
Fax) 02-863-6633


โบสเมียงซอง
명성교회
Tel) 02-440-9000
Fax) 02-440-9099


ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก
한국외국인근로자지원센터
Tel) 1644-0644
มีล่ามภาษาไทย

ศูนย์แรงงานต่างชาติโซล
서울외국인노동자센터
Tel) 02-3672-9472
Fax) 02-3672-9470


ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ
외국인노동자상담실
Tel) 02-928-2049
Fax) 02-924-6252
มีล่ามภาษาไทย

ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กรุงโซล
서울외국인근로자센터
Tel) 02-2632-9933


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ อึนเพียง
은평외국인근로자센터
Tel) 02-388-6343


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กังโดง
강동외국인근로자센터
Tel) 02-478-2555


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ ยังชอน
양천외국인근로자센터
Tel) 02-2643-0808


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ กึงชอน
금천외국인근로자센터
Tel) 02-868-5208


ศูนย์อพยพแรงงานต่างชาติ ซองโดง
성동외국인근로자센터
Tel) 02-2282-7974

เคียงกี-โด (경기도)
อันซัน
ศูนย์สำหรับชาวต่างชาติ เขตอันซัน
안산시 외국인주민센터
Tel) 1644-7111
มีล่ามภาษาไทย
อัซัน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติกาลิเลีย
외국인노동자지원센터갈릴레아
Tel) 031-494-8411
Fax) 031-494-8483

กิมโพ
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอพยพ กิมโพอิอุดซาลี
이주노동자지원센터 김포이웃살이
Tel) 031-987-6241
Fax) 031-996-6240
มีล่ามภาษาไทย
ซูวอน
ศูนย์เอ็มเม้าส
엠마오스
Tel) 031-257-8501
Fax) 031-257-8535
มีล่ามภาษาไทย
ซูวอน
โบสซูซอง
수성교회
Tel) 031-232-9952
Fax) 031-233-9952
มีล่ามภาษาไทย
บูชอน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติย๊อกกก
국경없는친구들
Tel) 032-345-6734
Fax) 032-345-6735

บูชอน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ บูชอน
부천외국인노동자의집
Tel) 032-654-0664
Fax) 032-668-0077

ซีฮึง
โบสคริสจักรพาโรส
파로스
Tel) 031-319-1720
Fax) 031-498-1720
มีล่ามภาษาไทย
อึยจองบู
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เขตอึยจองบู
의정부 외국인력지원센터
Tel) 031-838-9111
Fax) 031-838-9222
มีล่ามภาษาไทย
อึยจองบู
ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ อึจองบู
의정부 이주노동자상담소 (엑소더스)
Tel) 031-878-6926
Fax) 031-878-6927
มีล่ามภาษาไทย
นามยังจู
ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ นามยังจู
남양주 이주노동자상담소 (엑소더스)
Tel) 031-566-1142
Fax) 031-566-3020
มีล่ามภาษาไทย
พาจู
โบสพาจูซารัง
파주 사랑의교회
Tel) 031-943-8450

ซองนัม
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซองนาม
성남 외국인노동자의집
Tel) 031-756-2143
Fax) 031-757-8093
มีล่ามภาษาไทย
โดงดูชอน
โบสคริสจักรไทยร่วมใจ
한마음태국인교회
Tel) 010-7443-9880
Fax) 031-867-0081
มีล่ามภาษาไทย
อินชอน (인천)

ศูนย์ช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนแรงงานต่างชาติฮันกุ๊ก
한국이주노동자인권센터
Tel) 032-576-8114
Fax) 032-576-8116


ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ
한국외국인선교회
Tel) 032-811-2256
Fax) 032-811-2257


ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอินซอน
인천 외국인근로자지원센터
Tel) 032-431-5757
มีล่ามภาษาไทย

ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เขตอินซอน
인천 외국인력지원센터
Tel) 032-431-5757

ชุงชอง-โด (충청도)
ชอนอัน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เขตชอนอัน
천안 외국인력지원센터
Tel) 041-411-7022
Fax) 041-411-7030
มีล่ามภาษาไทย
ชอนอัน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ชอนอัน
천안시 외국인근로자센터
Tel) 041-565-5801
Fax) 041-565-0474

อาซัน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ อาซัน
아산 외국인노동자지원센터
Tel) 041-541-9112
Fax) 041-548-9877

เดจอน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เดจอน
대전 외국인지원센터
Tel) 042-631-6242
Fax) 042-631-6243

กางวอน-โด (강원도)
วอนจู
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ วอนจู
원주 외국인지원센터
Tel) 033-748-8097

คยองซาง-โด (경상도)
เดกู
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเดกู
대구 외국인력지원센터
Tel) 053-654-9700
มีล่ามภาษาไทย
คิมเฮ
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมเฮ
김해 외국인력지원센터
Tel) 055-338-2727
Fax) 055-338-1630
มีล่ามภาษาไทย
โพฮัง
โบสคริสจักรคยองโดง
포항경동교회
Tel) 054-291-0191
Fax) 054-293-1377

อันโดง
ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ คยองบุ๊ก
경북외국인다문화지원센터
Tel) 054-852-0258

มาซัน
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ มาซัน
마산 외국인근로자지원센터
Tel) 055-253-5270

อุลซัน
อุลซันกลอบอลเซ็นเตอร์
울산 글로벌센터
Tel) 1577-2818

ชอลลา-โด (전라도)
กวางจู
ศูนย์วัฒนธรรมแรงงานต่างชาติ
(사) 외국인근로자문화센터
Tel) 062-943-8930
Fax) 062-943-1634
มีล่ามภาษาไทย
กวางจู
ศูนย์ช่วยเหลือสตรีต่างชาติและ
แรงงานต่างชาติ
광주 이주여성지원센터
Tel) 070-8834-2221
มีล่ามภาษาไทย
โมกโพ
ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ
목포이주노동자상담센터
Tel) 061-272-1560
Fax) 061-272-1568

ยองอำ
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ
เขตชอนนัมโมกโพและยองอำ
전남목포영암 외국인근로자문화지원센터
Tel) 061-462-8389
Fax) 061-462-8390

ยอซู
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ยอซู
여수외국인근로자지원센터
Tel) 070-8278-7896

เจจู (제주)
เจจู
ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ เจจู
제주 이주민센터
Tel) 064-712-1141
Fax) 064-748-8291
มีล่ามภาษาไทย
ซอกวีโพ
ศูนย์ช่วยเหลือคนต่างชาติ ซอกวีโพ
서귀포 이주민복지센터
Tel) 064-762-1141  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (주요기관 연락처)

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
주한태국대사관 노무관실
Tel) 02-794-5222, 794-5221 , 794-0323
Fax) 02-794-7222
http://korea.mol.go.th
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
주한태국대사관 영사과
Tel) 02-795-0095, 02-795-2955, 02-795-3253,
02-795-3098
http://www.thaiembassy.or.kr/th/
บริษัทการบินไทย
타이항공
Tel) 02-3707-0114, 02-3707-0011
Fax) 02-752-9697
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
출입국관리사무소
Tel) 1345
ภาษาไทย กด 5
กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี
노동부
Tel) 1350
บริษัท ซัมซุงประกันภัย จำกัด
삼성화재
Tel) 02-2119-2400
ภาษาไทย กด 4
สำนักงานบำนาญแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
국민연금공단 (NPS)
Tel) 02-2176-8730
* มีล่ามภาษาไทย
--> ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล