นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับแรงงานในพิธีต้อนรับแรงงานกลับสู่เกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555


พิธีต้อนรับแรงงานกลับสู่เกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง
 ▷ นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับแรงงานในพิธีต้อนรับแรงงานกลับสู่เกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง (WELCOME CEREMONY FOR RE-ENTRY COMMITTED WORKERS) 6 ประเทศ 128 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
                      ▷ ในพิธีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 วัน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 โดยมีประธาน HRD Korea Mr. Song, Young-Jung (นายโซง ยอง จุง) เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำสาธารณรัฐเกาหลี เจ้าหน้าที่สถานทูตอินโดนีเซีย และกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับตลอดจนส่งมอบตัวแรงงานให้กับนายจ้างที่ติดต่อขอให้แรงงานเดินทางกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทำงานครบสัญญาจ้างงานและไม่เคยกระทำผิดกฎหมายเกาหลีใต้
                      ▷ ในพิธีนี้มีแรงงานไทยทั้งสิ้น 98 คน แบ่งเป็นรอบแรก 40 คน และรอบที่สอง 58 คน    พิธีต้อนรับเป็นการจัดเตรียมงานเพื่อให้กำลังใจอย่างอบอุ่นและให้เกี่ยรติแรงงานที่กลับเข้ามาสู่เกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่ง


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล