EP.2 สุดหนาว...เวียดนาม ไทย ปั่นจักยานกลับห้อง

EP.1 เกาหลีวันหยุด...ไปทำงานตอนเช้า กับอากาศ -7 องศา

งานแม่พิมพ์ขวดพลาสติก ติดเทปกาว ยิงทราย