วันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ในเกาหลี


วันหยุดประจำชาติ  (ประจำปี 2014)


1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่สากล 신정 (ชินจอง)
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ วันปีใหม่เกาหลี 설날 (ซอลลัล) **หยุดยาว 3 วัน
1 มีนาคม วันอิสรภาพ 삼일절 (ซัมอิลจอล)
5 พฤษภาคม วันเด็ก 어린이날 (ออรินอีนัล)
6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 석가탄신일 (ซอกคาทันชินอิล)
6 มิถุนายน วันรำลึกวีรชน 현충일 (ฮยอนชุงอิล)
15 สิงหาคม วันฉลองอิสรภาพ 광복절 (ควางบกจอล)
7-10 กันยายน วันขอบคุณพระเจ้า 추석 (ชูซอก) **ปกติจะหยุดยาว 3 วัน แต่ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป ถ้าเทศกาลตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะหยุดชดเชยวันธรรมดาถัดไปอีก 1 วัน ทำให้ในปี 2014 นี้จะหยุดยาวรวม 4 วัน
3 ตุลาคม วันสถาปนาประเทศ 개천절 (แกชอนจอล)
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส 성탄절 (ซองทันจอล)

*หมายเหตุ - วันที่ตัวหนังสือสีน้ำเงิน จะเปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี แต่จะอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน ต้องเช็คปีต่อปี 

วันที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานที่ต่างๆ "มักจะปิดโดยพร้อมเพรียงกัน" ก็คือวันปีใหม่สากล, วันซอลลัล และวันชูซอก แต่สถานที่ช้อปปิงอย่างมยองดง และสวนสนุกทุกที่ไม่ปิดค่ะ เปิดทำการปกติ


วันหยุดอื่นๆ (ธนาคาร และบริษัทจะหยุด)

1 พฤษภาคม วันแรงงาน 근로자의날 (กึลโรจาเอนี)
8 พฤษภาคม วันบุพการี 어버이날일 (ออบออีนัลอิล)
17 กรกฎาคม วันรัฐธรรมนูญ 제헌절 (เชฮอนจอล)


วันสำคัญอื่นๆ (แต่ไม่หยุด)

8 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยา 기상의날 (คีซางอึยนัล)
5 เมษายน วันปลูกต้นไม้ 식목일 (ฉิกมกอิล)
7 เมษายน วันสุขภาพ 보건의날 (โพกอนอึยนัล)
20 เมษายน วันคนพิการ 장애인의날 (จางแออินอึยนัล)
21 เมษายน วันวิทยาศาสตร์ 과학의날 (ควาฮักอึยนัล)
22 เมษายน วัน Earth Day 지구의날 (จีกูอึยนัล)
15 พฤษภาคม วันครู 스승의날 (ซึซึงอึยนัล)
25 มิถุนายน วันสงคราม 전쟁일 (ชอนแชงอิล)
18 กันยายน วันรถไฟ 철도의날 (ชอลโดอึยนัล)
27 กันยายน วันการท่องเที่ยว 관광의날 (ควานกวางอึยนัล)
1 ตุลาคม วันกองทัพ 국군의날 (กุกกุนอึยนัล)
9 ตุลาคม วันภาษาเกาหลี 한글날 (ฮันกึลนัล)
15 ตุลาคม วันกีฬา 체육의날 (แชยุกอึยนัล)
20 ตุลาคม วันวัฒนธรรม 문화의날 (มุนฮวาอึยนัล)
21 ตุลาคม วันตำรวจ 경찰의날 (คยองชัลอึยนัล)
27 ตุลาคม วันกาชาด 대한적십자창립일 (แดฮันจอกซิพจาชางริพอิล)
3 พฤศจิกายน วันนักศึกษา 학생의날 (ฮักแซงอึยนัล)
9 พฤศจิกายน วันดับเพลิง 소방의날 (โซบังอึยนัล)
11 พฤศจิกายน วันเกษตรกร 농어업인의날 (นงออออบอินอึยนัล)
17 พฤศจิกายน วันวีรบุรุษแห่งชาติ 순국선열의날 (ซุนกุกซอนยอลอึยนัล)
30 พฤศจิกายน วันค้าขาย 무역의날 (มูยอกอึยนัล)
3 ธันวาคม วันคุ้มครองผู้บริโภค 소비자보호의날 (โซบีจาโบโฮอึยนัล)


วันพิเศษต่างๆ

3 มีนาคม วันซัมกยอบซัล (삼겹살데이)
1 เมษายน วันโกหก April Fool's Day 만우절 (มันอูจอล)
21 พฤษภาคม วันคู่รัก Lover Day 연인의날 (ยองอินอึยนัล)
11 พฤศจิกายน วันแปแปโร 빼빼로데이
100 วันก่อนถึงวันคริสมาสต์ Proposal Day (프로포즈데이)

สารพัดวันที่ 14 สำหรับคู่รัก

14 มกราคม Diary Day (다이어리데이)
14 กุมภาพันธ์ Valentine's Day (발렌타인데이)
14 มีนาคม White Day (화이트데이)
14 เมษายน Black Day (블랙데이) << อันนี้สำหรับคนโสดโดยเฉพาะ
14 พฤษภาคม Rose Day (로즈데이)
14 มิถุนายน Kiss Day (키스데이)
14 กรกฎาคม Silver Day (실버데이)
14 สิงหาคม Green Day (그린데이)
14 กันยายน Photo Day (포토데이)
14 ตุลาคม Wine Day (와인데이)
14 พฤศจิกายน Movie Day (무비데이)
14 ธันวาคม Hug Day (허그데이)


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : http://seoulcafe2013.blogspot.kr