สถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางรถไฟฟ้า Line 1


สถานี Seoul Station 

สถานี Seoul Station

- Namdaemun นัมแดมุน
- Namsan Park สวนนัมซาน
- Namsan Library ห้องสมุดนัมซาน 

สถานี City Hall 

สถานี City Hall

-Deoksugung Palace พระราชวังด็อกชูกุง
-Nanta Theater (Gangbuk)
-National Museum of Art, Deoksugung พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด็อกชูกุง
-Seoul Museum of Art

สถานี Jonggak 

สถานี Jonggak

Jogyesa Temple
-Ilmin Art Museum 
-Kyobo Bookstore 
-Youngpoong Bookstore 

สถานี Jongno 3(sam)-ga 

สถานี Jongno 3(sam)-ga

-Jongmyo Royal Shrine
-Seoul Cinema 

สถานี Dongdaemun 

สถานี Dongdaemun

-Dongdaemun (East Main Gate) ประตูเมืองทิศตะวันออก
-Dongdaemun Market ตลาดดงแดมุน


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai122
ที่มา : http://www.seoulciety.com/index.php?topic=26.0