ตัวอย่างข้อสอบภาษาเกาหลี EPS-KLT

ข้อสอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน จำนวน ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้

1. การฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนน 100 คะแนน
2. การอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนน 100 คะแนน

Download ตัวอย่างข้อสอบความสามารถภาษาเกาหลี คลิ๊กที่นี่ครับ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
By : konthai122